Peacenomad

Pelgrimstocht voor Vrede en Gezondheid

Pelgrimstocht voor Vrede en Gezondheid 2021-2022

Na de eerste pelgrimstocht in 2015 dwars door Frankrijk van 1.000 km, en de tweede tocht in 2017 van thuis uit naar Rome van 2.000 km, stapte Christine Timmermans in 2019 de Vredestocht ‘7.000 km te voet voor Vrede door 12 Europese landen’ die na meer dan 2.000 km in het 7e land definitief geannuleerd werd door de aanhoudende pandemie.

In 2021-2022 is het de bedoeling om een echte ‘bedevaart' te maken waar gebed en meditatie centraal 
staan ... Niet alleen tijdens de vele uren stappen door de stilte van bos en veld, maar ook in het contact met de families die haar als pelgrim ontvangen.  

"‘Voorwaar, Ik zeg u, indien gij geloof hebt en niet twijfelt, zult gij niet alleen doen wat met de vijgenboom is gebeurd, maar zelfs indien gij tot deze berg zegt: hef u op en werp u in de zee, het zal geschieden. En al wat gij in het gebed gelovig vragen zult, zult gij ontvangen."
Jezus, volgens  Matteüs 21:21-22)

In haar leven en navolging van de leer van Jezus heeft Christine door eigen ervaring het grote belang leren kennen van ‘geloven en niet twijfelen’, wat leidde tot genezing en ‘ontvangen waar je om vraagt’.

Covid-19 laat duidelijk zien hoe heel de wereld in de ban van angst leeft door een beperkte materialistische visie en een schrijnend tekort aan spiritueel bewustzijn.

Iedereen die dat wenst kan met haar in stilte 
en respect meestappen, maar moet zelf zorgen voor slaap- en eetgelegenheid.

In eigen streek kunnen ook Vredeswandelingen georganiseerd worden of er aan worden deelgenomen.

✉️

Schrijf in op de nieuwsbrief:
Ik geef toestemming aan Peacenomad om mijn ingevulde gegevens te gebruiken uitsluitend voor verzending van de nieuwsbrief. Ik kan steeds uitschrijven onderaan elke nieuwsbrief.